Menu

FAQ

一般旅行FAQ

準備好要來看看這個世界了嗎?

安全、也不安全,是否安全完全要看你對於安全的定義。

收合容器內容
收合容器內容
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

部落格經營FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

照片FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

個人FAQ

其實開始旅行與放棄我的全職工作並沒有明確的分界點。由於生長環境的關係,我很小的時候就出國旅行過,而當我真正喜歡上旅行則是在我大學的畢業旅行時,那是我第一次規劃自由行,也是從那次愛上了自由行的自由自在。

畢業後開始進入職場工作,因為會計師事務所工作環境的特殊性,每年總有個1、2個月份可以請假出國玩,再加上主查客戶的關係經常能夠出差,而我也是從工作開始才更加認真的出國旅行。

後來,為了要專心備考研究所,因此從會計師事務所離職,離職後就用著以前所存的存款瘋狂展開我的旅行。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

我大學是彰化師範大學會計系畢業的呦!